Rodinné konstelace další informace

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Pomáhá nám uvidět skutečnost jaká je, skrytou příčinu našich potíží.Ovlivňují všechny oblasti života – vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví . Na konstelacích se většinou schází skupina lidí, kteří si buď chtějí postavit vlastní konstelaci, nebo přicházejí a jsou k dispozici jako zástupci systému do konstelací někoho, kdo si konstelaci staví. Někdy nám postačí stát v roli zástupce v konstelaci někoho jiného, abychom nahlédli skrze cizí problém na ten svůj. Není náhoda, že jsme byli vybráni do role zástupce. Tak můžeme uvidět realitu trochu jinak, hlouběji, v širších souvislostech. Může dojít k tomu, že se náš problém zmenší či úplně zmizí. Najednou máme jasno a není již potřeba stavět vlastní konstelaci. V tomto je práce s konstelacemi darem pro všechny zúčastněné. Pokud jsme otevření, můžeme být hodně obohaceni. Zkušenosti jiných lidí, jejich osudy a osudy jejich předků promlouvají i k nám.
Vraťme se nyní k postupu práce v konstelaci. Klient sdělí terapeutovi svoji motivaci – tedy proč si chce konstelaci postavit, jaký má problém. Potom je terapeutem vyzván, aby vybral zástupce za důležité členy svého rodinného systému a rozestaví je tak, jak to cítí, že „ to je“. Poté jsou dotazováni již zástupci rod.systému jak se cítí na místě, kde jsou, jak se cítí ve vztahu k ostatním členům systému apod. Dále jsou vyzváni k následování svého vnitřního pohybu. Další práce se odvíjí od vnitřní dynamiky systému, zástupci mohou být dále dotazováni, přemísťováni, může být přidán do systému někdo další. Terapeut i zástupci mohou cítit síly působící v systému, pohyby v systému. Objevují se další informace, někdy jen v podobě pocitů, energií, někdy přichází důležité slovo či věta, která má být vyřčena. Tyto informace přicházejí z informačního pole jak k zástupcům, tak i k terapeutovi. Ten vidí celý obraz jako celek, nevychází s aktivitou ze sebe, ale stává se jakýmsi kanálem, který cítí pohyby celku, předává do něj přicházející informace a nechává se vést tokem energie. Odkrývá se skryté, zapomenuté,vyloučené, bolestné. Rozplétají se zapletení, místa s jakoby zamrzlou energií. Vytváří se prostor pro uvolnění sil, které brání pohybu. Práce vede k tomu, aby celý systém byl v harmonii, aby každý člen měl své místo, aby nikdo nebyl vyloučen, aby byl zachován řád lásky. Terapeut ukončí konstelaci v místě, kde cítí její největší jasnost a bod za který již nelze jít dál. Celá práce je o tom, že se otevřeme skutečnosti jaká je. Tím, že se vzdáme toho, že máme vše ve své moci a podřídíme se skutečnosti, získáme její sílu.
Terapeut, který konstelaci vede, není zodpovědný za výsledek konstelace, je zodpovědný pouze za svou práci. Nestaví se proti skutečnosti, nemá úmysl ji měnit, pouze se jí nechává vést a umožňuje prostor dalšímu vývoji.Výsledek se tedy nedá předem zaručit. Integrace toho, co proběhlo v konstelaci může být téměř okamžitá a výsledek skoro zázračný, ale někdy může také trvat léta než pocítíme či uvidíme změnu. Někdy je zapotřebí postavit konstelací na jedno téma více, s časovým odstupem. Je to z toho důvodu, že vše potřebuje svůj čas, ne každý klient je připravený postavit se ke skutečnosti čelem, přijmout ji takovou, jaká je. Je zapotřebí odvahy jít do někdy těžkých a bolestných věcí, vzdát se svých představ o tom, jak se věci mají a je také potřeba být pokorný, nechtít věci měnit, ale přijmout je takové jaké jsou, nebo jak se staly. Dovolíme-li, aby se nás konstelace dotkla, můžeme získat nový pohled na to, co nás trápí, na to, co se kolem nás děje i na nás samotné. Práce s rodinnými konstelacemi je možností, jak začít žít svůj život plněji a kvalitněji.
Doporučení před stavěním konstelace: je dobré znát minulost rodiny 2-3 generace zpět, přeptat se na výjimečné, či těžké osudy členů rodiny, zda byl někdo „černou ovcí rodiny“, někdo, kdo přišel o majetek, lidé ve vězení, ve válce,v emigraci, kněží, jeptišky, předčasně zemřelí(do 40 let), sebevrazi, potraty, mrtvé děti apod.
Po konstelaci je možné, že se účastníci cítí vyčerpaně, může dojít ke zhoršení zdrav. stavu( teplota, bolesti hlavy, průjem), někdy se stane, že tyto potíže mívají i členové rodiny, kteří se konstelace přímo neúčastnili. Podle zkušeností bývají tyto projevy signálem, že konstelace působí, účastníci jsou v procesu a jedná se tedy pouze o přechodné zhoršení.
Po skončení konstelace je dobré nechat na sebe působit závěrečný obraz, který jsme získali, být v tom a neoslabovat celý proces dalšími otázkami.