Poradenství

 

Pro poradenství se rozhoduje klient, který se potřebuje zorientovat v nějaké své životní situaci.

Poradenství většinou v sobě zahrnuje jednu až tři konzultace. Během nich si klient s pomocí
terapeuta rozebere svoji situaci, vytvoří si různé náhledy na její řešení a nasměruje se na některé
z nich.

Tématem poradenství může být například náhled na výchovný problém, vztahy mezi členy rodiny,
nefunkční komunikace, rozhodování o změně školy, zaměstnání, partnera, problém se závislostí na
alkoholu, drogách, automatech, problémy v zaměstnání, apod.

Základním nástrojem terapeuta v poradenství je rozhovor. Někdy poradenství vyústí do jiné formy
spolupráce, např. do psychoterapie,psychodiagnostiky, masáží.

Délka konzultace je 50-75 minut.

Cena jedné konzultační hodiny je uvedena v ceníku.