Psychodiagnostika

Na základě požadavků klienta jsem schopna sestavit baterii psychodiagnostických testů zaměřených na prozkoumání osobnostních, sociálních, motivačních, preferenčních, výkonových, atd. charakteristik jednotlivce.

Jedinec absolvuje dvě sezení. Při prvním mu jsou předloženy testy a dotazníky. Délka tohoto sezení bývá 120-240 minut  (podle rozsahu testů a tempa klienta). Při druhém sezení je klient seznámen s výsledky psychodiagnostiky a je mu předána závěrečná zpráva.