Koučing

Konzultovna

Koučování je specifická metodika vedení a podporování lidí v jejich osobním i profesním rozvoji. Systemické koučování se orientuje na změny člověka a sociálních systémů – rodin, organizací, apod. Při systemickém koučování se nejprve zkoumá, jaké změny člověk potřebuje, proč právě tyto změny a jak nejlépe těchto změn dosáhnout. Při systemickém koučování je kouč v pozici odborníka vedení rozhovoru, při němž jsou odhalovány skryté rezervy klienta, jeho potenciál ke změně a hledání cest, jak změnu uskutečnit.