Mgr. Ing. Vladimíra Hrdličková

V současné době působí v Liberci v Centru psychologických služeb a v České Lípě v centru Gaia jako psycholog, psychoterapeut, rodinný poradce a lektor.

Vzdělání
vystudovala obor matematické inženýrství na Jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT v Praze (Diplom číslo C 294366).
vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Diplom číslo 109361).

Psychoterapeutický výcvik

„Umění terapie“ – 750 hodin výcviku v systemické psychoterapii v ISZ – Institut pro systemickou zkušenost v Praze. Institut je členem Evropské Asociace pro Psychoterapii (EAP) a České systemické společnosti. Výcvik byl akreditován jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví dne 18. 4. 2001. Zakončila výcvik závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe (v Knize certifikátů ISZ pod číslem 594/UT 55).

Výcvik ve skupinové terapii (systémový a transakčně analytický přístup) v rozsahu 120 hodin,
lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

TKI – výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, zakončený teoretickou zkouškou. Výcvik je akreditován Českou asociací pracovníků linek důvěry a proběhl pod záštitou Střediska sociální a psychologické péče a Sdružení přátel Linky důvěry v České Lípě.

Integrovaný výcvik v základech krizové intervence a terapeutické pomoci v rozsahu 100 hodin,
lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

Výcvik v krátké terapii zaměřený na rodinnou terapii, rozsah 120 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská.
„Terapeutická práce s dotekem“ – výcvik v rozsahu 120 hodin,
lektor: RNDr. Květa Palusková.

„Lege artis“ – výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (80 hodin), lektor: PhDr. Jiří Růžička

Další vzdělávání
Pražská psychoterapeutická fakulta – šestisemestrové teoretické studium

Víkendové semináře

  • Arteterapie, lektor: Mgr. I.Hanušová
  • Sen v jungovské psychoterapii, lektor: PhDr. L.Běťák
  • Výklad snů, lektor: PhDr. O.Čálek
  • Taneční terapii, lektor: MUDr. R.Syrovátková
  • Práce s časovou osou, lektor: PhDr.L.Trapková, MUDr. V.Chvála
  • Focusing – provázení, lektor: Mgr.Igor Pavelčák
  • Biodynamické masáže v psychoterapii, lektor: Mgr. K.Palusková
  • Obnova lásky v rodině, lektor: Dr.phil. J.Prekopová, PhDr.J.Šturma